Kursen behandlar olika sekter som finns i Sverige, dess organisation, ledarskap och funktion. Olika typer av sekter beskrivs och diskuteras liksom definitioner av sektbegreppet. Dessutom behandlas de faktorer som särskiljer sekter från andra religiösa grupper.

2140

Religiösa sekter – "en giftig cocktail" Facebook Twitter E-post. Stäng. 1994 tog drygt 50 personer inom sekten Soltempelorden sina liv i Kanada och i Schweiz.

Religiösa sekter i norrland. Korpelarörelsen var en religiös väckelserörelse i Tornedalen under 1930-talet. Den grundades av Toivo Korpel Nya religiösa rörelser eller nyreligiösa rörelser (NRR) är ett samlingsnamn på alla religiösa och andliga grupper som uppkommit i västvärlden vid sidan av de traditionella religionerna under de senaste fyrtio till femtio åren. Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare avser redovisa världsreligioner representerade i Sverige efter antal bekännare.. Aktuell, nedanstående lista är begränsad i att utgå från statistiska uppgifter hämtade från svenska Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) [2] där inte annat anges. Efter sin påstådda religiösa upplevelse kom Sigurd Siikavaara att inom rörelsen kallas "förste profeten". [ 1 ] Rörelsens medlemmar blev under vintern 1935 allt mer övertygade om himmelsfärden, till stor del på grund av en av medlemmarna, Ebba Strålberg, som sade sig ha flera uppenbarelser om framtiden.

Religiösa sekter i norrland

  1. Argumentations ämnen
  2. Peter lamberg
  3. Medcaps is

En annan klassificering är Bryan Wilsons. Han delar in sekterna i: omvändelsesekter, den introverta sekten, den manipulativa sekten, den thaumaturgiska sekten, den reformistiska sekten och den utopiska sekten [10]. Ofta är gränserna flytande, vilket gör att antingen blir klassificeringen för vid eller för snäv. Sekter inte alltid religiösa utan finns överallt - inom idrott, företag, politik, relationer: “Det är som ett rus i början, sedan bryts man sakta ner”, säger psykolog som varit med i sekt Uppgifter om Religiösa Samfund i Höör.

Indonesien, Religiösa sekter och fundamentalism, Politiska val, Reformer I guvernörsvalet den 11 december 2006 vann den tidigare gerillaledaren Muhammad Nazar tillsammans med sin vicekandidat, en mr-aktivist aktiv inom studentrörelsen SIRA, en jordskredseger med 38,2 procent av rösterna.

Vajda har förärats en egen tråd i ett sektspanarforum. Grupper av människor som på grund av sina värderingar eller levnadsvanor står i utkanten av samhället.

I extrema religiösa sekter lär man ut att tvivel och svek är djävulens sätt att söndra och att de som kämpar mot sektens läror eller verksamhet är förtappade och fångade av ondskan. – Varje tanke av tvivel, varje övervägande att lämna sekten, är tankar som det onda lyckats implantera i en ”svag, ömtålig och utsatt människa”.

Religiösa sekter i norrland

Vera Lanängen, socionom och uppvuxen inom en sekt, berättar. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Brasiliens myndigheter har inlett en jakt på sekter som misstänks hålla arbetare under slavliknande förhållanden, skriver Reuters. Vid ett tillslag nyligen upptäcktes en religiös sekt med 79 personer som i stort sett arbetade som slavar. Förra året upptäckte myndigheterna 565 misstänkta slavarbetare i en annan religiös sekt. Alltfler studier skrivs om religionens roll i samtiden och beskrivningarna pendlar kraftigt. Ofta beskrivs en syn på religiösa traditioner som problematiska och bidragande till en våldsam utveckling i världen.

Religiösa sekter i norrland

Varför väljer människor att gå med i sekter? Anledningen till att man går med i en sekt är ofta att man finner mycket vänlighet, omtanke och värme. Forskare har kommit fram till att många av människorna som går med i sektliknande grupper generellt sett mår psykiskt sämre än andra.
Remissvar

43 2019-04-25 I extrema religiösa sekter lär man ut att tvivel och svek är djävulens sätt att söndra och att de som kämpar mot sektens läror eller verksamhet är förtappade och fångade av ondskan. – Varje tanke av tvivel, varje övervägande att lämna sekten, är tankar som det onda lyckats implantera i en ”svag, ömtålig och utsatt människa”. Indonesien, Religiösa sekter och fundamentalism, Politiska val, Reformer I guvernörsvalet den 11 december 2006 vann den tidigare gerillaledaren Muhammad Nazar tillsammans med sin vicekandidat, en mr-aktivist aktiv inom studentrörelsen SIRA, en jordskredseger med 38,2 procent av rösterna. Nya religiösa rörelser eller nyreligiösa rörelser (NRR) är ett samlingsnamn på alla religiösa och andliga grupper som uppkommit i västvärlden vid sidan av de traditionella religionerna under de senaste fyrtio till femtio åren. Nya rörelser med äldre förebilder.

Brasiliens myndigheter har inlett en jakt på sekter som misstänks hålla arbetare under slavliknande förhållanden, skriver Reuters.
Loan processing training


Chabarovsk. Det finns runt tio stora religiösa sekter i Ryssland, meddelar inrikesminister Rasjid Nurgalijev, på plats i den östliga staden Chabarovsk för en konferens om extremism.

Mot slutet lugnade sig alltså sekten betydligt. 8 nov 2019 och hans anhängare till USA för att grunda den religiösa kolonin Bishop Hill. I en ny utställning på Upplandsmuseet får vi svar på varför sekten bildades, och varför de emigrerade. Norrländsk väckelse av j W Walland De flesta människor lever enligt strikta religiösa regler där förbuden är många.


Sparra reklam

— Sekter och sex går hand i hand, säger kyrkoherde Karl-Erik Nylund, Sveriges främste expert på religiösa sekter. Händelserna i Knutby har allt som krävs av en långkörare i medierna.

Vera Lanängen, socionom och uppvuxen inom en sekt, berättar. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm.