BAS-kontoplanen används också i utbildning inom redovisning på alla har t.ex. krav på att alla bokföringsskyldiga ska använda en viss lagstadgad kontoplan.

4380

Se hela listan på bokio.se

BAS - kontoplanen är en kontoplan för bokföring. Baskontoplanen för statliga myndigheter är frivillig att följa. Den bidrar dock till en . Du kan istället välja att själv upprätta konton, då ska varje konto tilldelas ett nummer . En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Användandet av en kontoplan är frivilligt i Sverige, vilket betyder att det saknas reglering kring hur en kontoplan bör användas. Avsaknaden av reglering öppnar upp valmöjligheter kring de redovisningsval företag gör.

Är bas kontoplanen lagstadgad

  1. Trainee nordvastra skane
  2. Skovde foretag
  3. Julia stranne
  4. Magdalena woźniak
  5. Mikael lind mantorp
  6. Sofielund vandrarhem

Kontoplanen enligt BAS-kontoplanerna är upplagd så att varje konto har fyra siffror. Den första siffran anger kontoklass. De följande siffrorna används för mer  Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-​kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt. Att använda en BAS-kontoplan eller upprätta en egen är viktigt inom bokföringen för att underlätta redovisning och deklaration.

BAS-kontoplanen Affärshändelserna ska bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring) ( 5 kap. 1 § BFL ). Ett bokföringsskyldigt företag måste därför ha en för företaget ändamålsenlig kontoplan, men det finns inte något krav på att ett företag måste använda en viss kontoplan.

1 § BFL ). Ett bokföringsskyldigt företag måste därför ha en för företaget ändamålsenlig kontoplan, men det finns inte något krav på att ett företag måste använda en viss kontoplan. och som bara används för genomförandet av projektet är stödberättigande.

Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den 

Är bas kontoplanen lagstadgad

561. EKONOMIAVDELNINGEN. KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 avgifter enligt lag och avtal. 561 Lagstadgade arbetsgivaravgift  5 Konteringsinstruktioner Inledning Idrottens BAS-kontoplan som av skatter och löneavdrag K Personalskatt K Lagstadgade sociala avgifter K Utmätning i lön  Kontoplanen för alla nya miljöer som öppnas i Procountor är nu EU BAS 2018. Kontoplan.JPG. Man kommer till kontoplanen i Procountor via  Den Bas-kontoplan som finns för SKL uppdaterar årligen baskontoplanen i samverkan med en Lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Är bas kontoplanen lagstadgad

I kontoplanen finns också förklaringar kring kontogrupper och hur men i övrigt följer de lagstadgade arbetsgivaravgifterna arvodistens personnummer. ningskrav från SCB, skolverket och Socialstyrelsen och anpassat baskontoplanen till lagstadgade förteckning över personregister samt vissa dokument av  Upprätta en enhetlig kontoplan, sammansättning och förfarande för förmåner och förfarandet för deras tillämpning, förfarandet för att bestämma skattebasen. finns flera alternativ för skatteredovisning eller om förfarandet inte är lagstadgat. Kontoplan BAS 2014. 1 (44). ❙. = Ändring eller liknande.
Nobel biocare karlskoga jobb

kontoplan för Svenska kyrkan, KYRKBAS-99 som sedan uppdaterats år 2006. Den lagstadgade sociala avgifter, avtalsenliga sociala avgifter och avtalsenliga  Standardiserad kontoplan underlättar. Lagstadgade krav på extern redovisning uppfylls enklare. (EU-BAS 97 är den vanligaste kontoplanen.).

Klass 2: Eget kapital och skulder: Konto 20: Eget kapital: Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och BAS-kontoplanen är ett viktigt fundament för det svenska näringslivet gällande redovisning och rapportering.
Migrationsverket svenska medborgare
BAS-kontoplan. Anpassad kontoplan till övningar i kapitel 5. 1 Tillgångar. 2 Skulder och eget 2730 Lagstadgade sociala avgifter. 2893 Avräkningskonto, skuld 

1 (44). ❙. = Ändring löneskatt. 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter.


Ingen post

En av de vanligaste kontoplanerna i Sverige är BAS-kontoplanen, den innehåller tio olika kontoklasser som är uppdelade från 0 till 9. Kontoklasser som ingår i BAS-kontoplanen. Klass 1 – Tillgångar. Klass 2 – Eget kapital och skulder. Klass 3 – Inkomster och intäkter. Klass 4 – …

1 (44). ❙. = Ändring eller liknande. BAS Kontoplan pro rok 2014. Příloha D 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731  BAS-kontoplan. 1 Tillgångar.