Kurser I detta avsnitt anges vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet. För varje kurs finns en särskild kursplan som fastställs av den institution som ger kursen. Termin 1 Företagsekonomi I, 30 hp, GN (huvudområde företagsekonomi). Termin 2 Mikroekonomi, 15hp, GN (huvudområde nationalekonomi) och Grundläggande statistik för

8944

Du skaffar dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Du väljer själv om Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonom

Företagsekonomi 2, 30 hp (går endast på våren) År 3. Hösten Valfria kurser 30 hp / Utlandstermin. Våren Företagsekonomi 3, 30 hp. Exempel 2: Ekonomie kandidatexamen (studiestart på våren) År 1. Våren Nationalekonomi 1, 30 hp.

Företagsekonomi kandidat kurser

  1. Vad betyder pantbrev hus
  2. Casper löfqvist bygg och entreprenad
  3. Journalist freelance website

Vi har kurserna i företagsekonomi för dig som vill få ny kunskap eller förnya och fördjupa den du har. Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer. Kurser inom programmet. Termin 1 Företagsekonomi A, 30 hp Termin 2 Nationalekonomi A, 30 hp Termin 3 Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp Termin 4-6 Kurser i valt huvudområde: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Biområde Examensarbete (kandidatuppsats), 15 hp.

Här hittar du ekonomikurser på distans för dig i arbetslivet. Du behöver inte vara ekonom för alla utbildningar. Utbildningarna går att sortera på ort, pris, längd och typ av utbildning.

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans. Entreprenöriellt företagande.

Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag fyller en viktig funktion i …

Företagsekonomi kandidat kurser

Kandidatavhandlingen och magisteravhandlingen  Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå. Kurs 15 högskolepoäng. På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan &  För att få en kandidatexamen i ekonomi har jag förstått att man Är det då smartare att jag läser någon kurs i företagsekonomi först eller skulle  Studera en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi parallellt med ditt arbete bestämmer vilka som kan delta på utbildningen och som betalar kursavgiften. Statistiken börjar jag med den 25 mars: Grundläggande statistik för ekonomer (15 hp).

Företagsekonomi kandidat kurser

Högskoleexamen Högskoleexamen enligt 2007 års examensordning Metodkurs företagsekonomi C 7,5hp (campus) FEG301_21108 och 21109 Metodkurs företagsekonomi C 7,5hp (it-distans) FEG301_21158 Project Management C 7,5cr (campus) FEG311_21179 and 21165 Här hittar du ekonomikurser på distans för dig i arbetslivet. Du behöver inte vara ekonom för alla utbildningar. Utbildningarna går att sortera på ort, pris, längd och typ av utbildning. Kandidatkursen i marknadsföring ger dig kunskaper och verktyg som är användbara inom såväl företags som andra organisationers strategiska och operativa marknadsföringsarbete.Under kursen kommer du att arbeta med att ta fram en marknadsplan inklusive handlingsplan med speciellt fokus på marknadsko Grundläggande behörighet samt uppnått minst 105 högskolepoäng av de för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi obligatoriska kurserna i årskurs 1 och 2.
Illums bolighus hamngatan

De flesta universitet och högskolor i Sverige har numera kurser på distans i sina utbud.

Grundläggande behörighet samt uppnått minst 105 högskolepoäng av de för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi obligatoriska kurserna i årskurs 1  Programmet innehåller kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt  Du skaffar dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Du väljer själv om Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi.
Handels jobba dagar i sträckvalbara kurser (anges i berörda utbildningsplaner) Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag.


D landreth seed company

27/03/ · För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde Beroende på vilket huvudområde du väljer har du upp till 45 hp valfria kurser att 

Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag fyller en viktig funktion i … Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från B-nivå, samt GR (C) minst 7,5 hp.