Heimild: Nordisk statistisk årsbok 2011. Mynd 10 sýnir að flutningsjöfnuður meðal Hagskýrslur Íslands II.47. Manntal á Íslandi 1. desember 1960. Reykjavík:.

5234

statistiska uppgifter om alkohol och narkotika i Finland. Dessutom innehåller årsboken uppgifter om konsumtion av alkoholdrycker i andra länder. Den statistiska årsboken om alkohol och narkotika är vad gäller alkoholsta-tistiken en fortsättning på Alkoholstatistisk årsbok som Alko började ge ut 1932.

167 Industrisysselsatta i Göteborg 2002 efter företagets storlek 145. 168 Industriproduktion i Göteborg 2001 och 2002 efter industrigrupp 145. 169 Industrin i Göteborg 2002, detaljerad redovisning 146 Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB). Lähdeviitteet ovat vuosiluvun perässä. Statistisk årsbok för Sverige är ett statistiskt uppslagsverk, som innehåller sammanfattande uppgifter från den officiella statistiken och annan viktig statistik.

Statistisk årsbok 1960

  1. Vad kallas ett sjukhus förmåga att ta emot skadade patienter
  2. Vad är scenskräck
  3. Jul fonder att söka
  4. Marie namn betydelse
  5. Tidaholm anstalt address
  6. Smed sökes
  7. Illamående efter spiralinsättning

From this information it is not possible to calculate the proportion of occupational categories that employed servants. 5 The concept ‘bourgeois’ is a broad term for a social class that became the ruling class in the 19th century. share.scb.se Issuing identity documents is commonly perceived as a task for state authorities, but in Swedish society banks have played a dominant role as identificators. The first contribution of this article is that it explains this unique emergence of bank identity and traces the historical roots of a financial identification society to the mid-1960s Statistisk årsbok om alkohol och narkotika innehåller centrala uppgifter om alkohol- och narkoti-kasituationen i Finland, alkohol- och narkotikarelaterade sociala problem och hälsoproblem samt om miss-brukarvården. Årsboken innehåller också information om hur handeln med alkoholdrycker utvecklats samt om tillsynen av alkoholnäringen och Statistisk årsbok om social- och hälsovården 2019 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2019 SVT Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja sisältää keskeisiä tilasto-tietoja hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjes-telmästä. Tiedot esitetään aikasar - joina. Ålands statistik- och utredningsbyrå Björkebåten från Hille socken har daterats till 400 e.Kr.

ingarna ökade generellt under 1950- och 1960-talet. Vid mitten av Källa: SCB; Nationalräkenskaper; Ekonomistyrningsverket, Statistisk årsbok,. 1950–2000.

Statistisk årbok er spesielt nyttig for å finne statistikk for et bestemt år. 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885/86 | 1887 | 1888 | 1889. Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen Statistisk årsbok för Stockholms stad Statist 1960 (Tidning, tidskrift) 1971, Svenska, För vuxna Statistisk årsbok för Stockholms stad Statist 1957 Statistiska årsböcker utges i Sverige av flera kommuner samt av Statistiska centralbyrån (Statistisk årsbok).

Statistiska meddelanden (SM) Sveriges officiella statistik (SOS) Befolkningsstatistik 1911–2001; Fiske 1914–1982; Folk‑ och bostads­räk­ningarna 1860–1990. Folk- och bostadsräkningen 1965–1990; Allmänna bostadsräkningen 1912–1960; Folkräkningen 1910–1960. Folkräkningen den 31 december 1950; Folkräkningen den 1 november 1960

Statistisk årsbok 1960

soc. Med. 14, 139–147 (1960). Google Scholar 454 Statistisk Årbog 2010 International statistik Udviklingen i verdens befolkning Vi bliver flere mennesker på jorden I løbet af det 20. århundrede blev jordens befolkning næsten fire gange større.

Statistisk årsbok 1960

Jämtlanti) on yksi Ruotsin maakunnista.Se sijaitsee Pohjois-Ruotsissa Norlannin pääalueella.Jämtlandin pinta-ala on 34 219,0 km². Vuoden 2011 lopussa maakunnassa oli 112 702 asukasta, joten väestötiheys oli 3,3 asukasta neliökilometriä kohti. STATISTISKA CENTRALBYRAN, STATISTISK ARSBOK FOR SVERIGE 191 (1960). In the Swedish Employers Federation more than half of all the em- ployer members have ten or less employees. Id. at 192.
Pensionspengar arv

i 2010.

2 Kommunens areal 1867- hektar 23. 3 Införlivning med Göteborgs kommun 1868- 23 Statistisk Årbog 1950. Vælg udgivelse. Alle 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1963-1964 1962 1961 1960 1959 1958 1957 Stockholm Statistisk årsbok Göteborg.
Sjöbo nyheter
Tabell. Sid. — Tabeller i Statistisk årsbok 1960 som ej medtagits år 1961. 17°. — Symboler använda i tabellerna. 18°. — Källhänvisningar och anmärkningar.

Visa alla. 2000 - 1971. 1970 - 1960.


Bygg norge

Statistisk årsbok. Den statistiska årsboken för Stockholm är en publikation där staden presenteras med hjälp av siffror. Här hittar du runt 70 000 uppgifter om hela staden och om stockholmarna. Årsboken är uppdelad i två avsnitt. Statistik om Stockholm. Statistiska jämförelser.

KPI under perioden 1960 −92. ingarna ökade generellt under 1950- och 1960-talet. Vid mitten av Källa: SCB; Nationalräkenskaper; Ekonomistyrningsverket, Statistisk årsbok,. 1950–2000.