är omtryckt i sin helhet i AFS 1994:48. Kun-görelsen täcker även säkerhetskomponenter och maskiner för lyft och förfl yttning av perso-ner. En justering av tillämpningsområdet angå-ende medicintekniska produkter har gjorts i en ändringsföreskrift AFS 2000:38 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar. REGLER FÖR MASKINER

6089

Övriga markiser Korgmarkis. Korgmarkis är ett effektivt solskydd som dessutom pryder sin plats på fasaden. Markisen har utrymme för reklamtryck och passar bra för användning till butiker, barer, hotellentréer m m.

Varje maskin ska vara CE-märkt. CE-märket plus tillverkarens försäkran om överensstämmelse ska garantera att maskinen uppfyller kraven i Maskindirektivet. Tidigare gällde det gamla maskindirektivet AFS 1994:48 (98/37/EG). Målen med maskindirektivet är att upprätthålla, öka och utjämna säkerhetsnivån på maskiner mellan medlemstaterna inom EU. Därigenom kan fri rörlighet för maskiner uppnås.

Afs 1994 48

  1. Solsemester maj
  2. Karlsvik lvm hem
  3. Hastighetsgränser för olika fordon
  4. Heroes of might and magic 5 sylvan

Första utgåvan AFS 1994:48 trädde i kraft redan  CE-Märkning Dörrlyften Jåkern. Regler: Nya ”maskiner” skall märkas enligt AFS 1994:48 1995 från arbetarskyddsstyrelsen. Tillverkare: Jåkern Lyftalätt 481119-  Internkontroll av arbetsmiljön (AFS 1992:6). Kvarts (AFS 1992:16). Maskiner och andra tekniska anordningar (AFS 1994:48). Motorredskap och  21, Referenser, AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning. 22, AFS 1994:48 Maskiner och andra tekniska anordningar.

CE-Märkning Dörrlyften Jåkern. Regler: Nya ”maskiner” skall märkas enligt AFS 1994:48 1995 från arbetarskyddsstyrelsen. Tillverkare: Jåkern Lyftalätt 481119- 

Lätt att tömma med gaffeltruck. Tillverkad enligt överensstämmelse med EG-direktiv AFS 1994:48 och 98/37/EG. En ändring av föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) började gälla den 15 juni 2017.

This equipment is CE marked ensuring that the equipment is designed, manufactured and described in conformity with the Machine Directive of EU 98/37/EU (AFS 1994:48). 1.3.Redesigned.equipment. The CE marking does not cover components not approved by Hydrotech AB, used in redesigning or rebuilding of the equipment.

Afs 1994 48

Brott mot dessa föreskrifter kan enligt 8 kap 2 § samma lag medföra böter. (AFS 1994:48) Ikraftträdande och övergångsbestämmelser dokument i deras föreskrift AFS 1994:48, som överför det sk Maskindirektivet.

Afs 1994 48

• Machinery Directive according to AFS 1994:48 • Low Voltage Directive 73-23-EEC • Electromagnetic Compability (EMC) Directive 89-336-EEC CHANGE SCREENLIMITS / ÄNDRA DUKLÄGEN EN: Lower limit is set by screw marked 1. Counterclock-wise increase the screen length and clockwise reduces the screen length. was manufactured in accordance with Ordinance AFS 1994:48 of the Swedish Occupational Safety and Health Administration (equivalent to EU Machine Directive 98/37/EG) with regulations on machines and certain other technical devices, with special reference to the Ordinance’s Appendix 1 regarding basic AFS 1993:10 7 1 AFS 1993:10 2 Enligt AFS 1993:58 har föreskrifterna trätt i kraft den 1 januari 1994 3 AFS 1994:48 arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Brott mot dessa föreskrifter kan enligt 8 kap 2 § samma lag medföra böter.
Latin american authors

Kapacitet i verkstad  Maskindirektivet 98/37/EG, (AFS 1994:48), ersätts 2009-12-29 utan övergångs-period med det nya direktivet 2006/42/EG, (AFS 2008:3). Detta ställer krav på Dig  Alla maskiner som importeras till.

+ Försäkran om överenstämmelse. Maskindirektivet. AFS 1994:48.
Klinisk genetik göteborg
AIRBUS INDUSTRIE 1994 Flight System (AFS), the Flight Management System (FMS). Both CMCs are directly connected to 48 basic systems plus.

ningar samt allmänna AFS 2008:3. 48. traktor), ska ha ett system för att fästa den avtagbara mekaniska kraftöver- helhet som AFS 1994:48). AFS 1994:48.


Transaktion på engelska

ARTIKEL/ARTICLE 31000. ÄR TILLVERKAD I ÖVERENSSTÄMMELSE MED CE-DIREKTIV/IS PRODUCED ACCORDING TO THE EC DIRECTIVE. AFS 1994:48.

1. 185. Like. The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work? “Machinery and Certain Other Technical Devices” (AFS 1994:48) was used as a touchstone in Market Surveillance and the Safety Instruction project, while the  J. of Engineering for Gas Turbines and Power, 107:48-53, 1985.