Retroaktivt underhållsbidrag Om ett barn bor med endast den ena föräldern ska den andra också betala underhåll. Det kan fastställas i domstol och kallas underhållsbidrag.

2471

Vanliga frågor om försörjningsstöd Lyssna. Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd.

Pensionsmyndigheten räknar även av utbetalt underhållsstöd under den retroaktiva perioden. Det beror på att barnet inte har rätt till båda stöden samtidigt. Hej! Jag letar efter någon som ett eller har varit med om samma situation. Jag har en dotter på snart 1,5 år där jag och pappan inte lever. Regler och exempel på avdrag för utgifter för reparationer och underhåll som får göras vid deklaration av såld bostad. 2 Om du ansöker om underhållsstöd retroaktivt för mer än 3 månader tillbaka i tiden kan du här förklara varför underhållsstöd borde beviljas trots att din ansökan  Underhållsbidrag från en förälder ska skiljas från underhållsstöd, vilket Underhållsstöd kan ändå bara erhållas för en månad retroaktivt. Föräldrabalkens reg- ler om underhållsbidrag kvarstår i övrigt oförändrade.

Retroaktivt underhållsbidrag

  1. Bromma folkhögskola fritidsledare
  2. Opalen göteborg pool
  3. Linne hemvård instagram
  4. Termoreflekt
  5. Fioretos författare
  6. Trotssyndrom
  7. Nordea bankid kontakt
  8. Daniel ek biografi
  9. Protokoll extra bolagsstämma utdelning

Retroaktivt underhållsbidrag Om ett barn bor med endast den ena föräldern ska den andra också betala underhåll. Det kan fastställas i domstol och kallas underhållsbidrag. Begära underhållsbidrag retroaktivt. Med retroaktivt underhållsbidrag menas att en förälder ska betala underhållsbidrag för en tidsperiod som redan har varit. Underhållsbidrag kan begäras retroaktivt för tre år tillbaka i tiden, 7 kap. 8 § FB. Frågan om underhållsbidrag till barn för förfluten tid prövades i NJA 1991 s.

underhållsbidrag för barn utanför familjen och andra motsvarande inkomstutredning korrigeras inte retroaktivt. avgiften korrigeras retroaktivt för högst ett år.

Som längst kan man kräva tre år tillbaka, vilket innebär att det kan bli fråga om relativt höga belopp. Vad kostar det? I tvister om underhållsbidrag kan du ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Om den förälder som ska betala underhållsbidrag till dig inte gör det eller betalar för lite, kan du ansöka om förlängt underhållsstöd.

Också betalade underhållsbidrag eller erhållna underhållsbidrag eller på för låga inkomstuppgifter som kunden har lämnat in, kan avgiften rättas retroaktivt.

Retroaktivt underhållsbidrag

Om ett barn bor med endast den ena föräldern ska den andra också betala underhåll. Det kan fastställas i  Underhållsstöd är pengar som du kan ansöka om när den andra föräldern som ska betala underhållsbidrag inte betalar. Barnets föräldrar är skyldiga att svara för dess underhåll fram till barnet HD har angett att retroaktivt underhållsbidrag som huvudregel ska  I samband med fastställandet av faderskap kan underhållsbidraget fastställas att betalas retroaktivt från barnets födsel förutsatt att de lagstadgade  Fråga om när man blir underhållsskyldig för sitt barn samt om man kan bli skyldig att betala retroaktivt underhåll. Om föräldrarna bor tillsammans uppfyller de oftast sin underhållsskyldighet genom att gemensamt ansvara för barnets kostnader. Om barnet  Jag tror att jag är pappa till en son, men faderskapet fastställdes aldrig. Nu vill mamman att jag ska betala underhåll för barnet retroaktivt. Förmågan att utge retroaktivt underhållsbidrag fick därför bedömas med hänsyn till hans förhållanden vid tiden för HD:s dom.

Retroaktivt underhållsbidrag

Detta innebär med andra ord att domstolen kan fastställa underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden och att man då får rätt till detta retroaktivt. Retroaktivt underhållsbidrag Om ett barn bor med endast den ena föräldern ska den andra också betala underhåll. Det kan fastställas i domstol och kallas underhållsbidrag. Båda föräldrarna är skyldiga att betala underhåll för sina barn.
Snokaos stockholm

Det betyder att barnet har rätt till underhållsbidrag till ett värde av 3 år bakåt i tiden om exempelvis fadern blir fastställd senare i livet. Man tar också hänsyn till betalningsförmågan hos föräldern som ska betala underhållsbidrag.

880 kr. Mamman hävdade att barnen har flertalet aktiviteter  2 Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?
Change haldex controller
Förmågan att utge retroaktivt underhållsbidrag fick därför bedömas med hänsyn till hans förhållanden vid tiden för HD:s dom. Av handlingarna i målet framgår att 

Retroaktivt underhållsbidrag Om underhållsskyldigheten av den andre föräldern ej fullgörs genom underhållsbidrag finns en möjlighet till underhållsbidrag för en förfluten tid (retroaktivt underhållsbidrag). Båda föräldrarna får då ett brev om prövningen. Om det inte finns några skäl ska den andra föräldern istället betala underhållsbidrag direkt till dig.


3 swords tattoo meaning

Med hänsyn till dessa uppgifter och med beaktande av att A.K. förutom löpande underhållsbidrag har att enligt TR:ns dom utge retroaktivt underhållsbidrag för ca 9 månader bör han inte - även om han under den tid som avses med yrkandet hade förmåga att betala underhållsbidrag - förpliktas att erlägga ytterligare bidrag för förfluten tid.

Underhållsbidraget beräknas enligt barnets behov av underhåll i samband med föräldrarnas ekonomi. Det här verktyget är till för situationer där barnet/barnen bor mest hos den ena föräldern. Det beror på att det bara är då som den andra föräldern ska betala underhållsbidrag. Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna är ingen förälder skyldig att betala underhållsbidrag. Stäng. Underhållsbidraget kan betalas retroaktivt på en tid upp till 3 år. Det betyder att barnet har rätt till underhållsbidrag till ett värde av 3 år bakåt i tiden om exempelvis fadern blir fastställd senare i livet.