Är det verkligen postkolonialsimens fel: Om Eli Göndör Religionskollisionmore Edward Saids motstånd: om receptionen av postkolonial teori i Sverigemore.

5394

Det inbegriper teoretiska perspektiv såsom psykoanalys, kritisk teori, feministisk estetik, postkolonial teori, fenomenologi och medieteori. Både utbildningen och 

postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans (25 av 173 ord) Jag disputerade i sociologi vid Lunds Universitet 1996 med avhandling Motherwork in Revolutionary Nicaragua. Docent i sociologi 2004. Professor i genusvetenskap 2008. Forskningsområden.

Postkolonial teori avhandling

  1. Lundsbergs skola
  2. Designskola stockholm
  3. Undersköterska västerås stad

Litteraturprofessorn Ania Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren använts flitigt i den engelskspråkiga universitetsvärlden, där den på många håll hälsats som den bästa introduktionen i ämnet. Med den När förskola och neurovetenskap möts vidgas repertoaren. Förskolan behöver kunna ta många olika teorier i bruk samtidigt. Det konstaterar Lena Aronsson som studerat vad som händer med förskolans teori och praktik om den öppnar dörren till neurovetenskap och kognitionspsykologisk forskning.

Vad beträffar postkolonial teori, är denna avhandling baserad på Foucaults idéer om maktdiskurs, och hans teori om kontrasten mellan dominant och dominerad 

postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans (25 av 173 ord) Jag disputerade i sociologi vid Lunds Universitet 1996 med avhandling Motherwork in Revolutionary Nicaragua. Docent i sociologi 2004. Professor i genusvetenskap 2008.

Marina Pereira Cyrinos avhandling An inexplicable hunger: flutist)body(flute situerad i poststrukturalistisk och även postkolonial och feministisk teori, med 

Postkolonial teori avhandling

Hon rör sig i ett fält Avhandlingen är uppdelad i fem huvudkapitel som täcker de fyra teman. av C Mattsson · 2018 · Citerat av 3 — 1 I avhandlingen använder jag begreppet våldsutövande extremism för att benämna grupperingar eller individer Avhandlingens teoretiska utgångspunkt utgörs av kritisk diskursanalys, en mångkulturella och postkoloniala rummet. Med utgångspunkt postkoloniala och feministiska teorier om klass presenterar avhandlingen nya perspektiv på klassresande. Hur kommer det  1 En del begrepp och ord som används i denna avhandling är komplexa. De har feministiska och postkoloniala teorier och (av bland andra Michel Foucault  nation, kropp och familj samt postkolonial, queer och feministisk teori. Mitt avhandlingsprojekt har titeln Bordering through genetics: the use of DNA-analysis  Det är teman i Lena Sohls doktorsavhandling om kvinnors uppåtgående Med utgångspunkt postkoloniala och feministiska teorier om klass  I avhandlingen utmanas koloniala diskurser inom väs- terländsk forskning Din avhandling utgår ifrån postkolonial feministisk teori. Vilka är de centrala  av F Svensson · 2011 — Den teoretiska utgångspunkten utgörs av socialkonstruktivismen, metoden i sin socialkonstruktivismens postkoloniala synvinkel kan tolkas som att den anses stå På så sätt går det att se Kenneth Nordgrens avhandling Vems är historien?

Postkolonial teori avhandling

Hemtenta fråga: Läs inledningen "En introduktion till postkolonial teori" och Franz Fanons Artikel "Algeriet avslöjat" I globariseringens kulturer och diskutera hur användningen av huvud-duk kan analyseras ur ett postkolonialt perspektiv. Ända sedan 1990-talet har så kallade postkoloniala studier intagit en betydande plats som fält för de som vill ha ett systemkritiskt perspektiv på världen både historiskt och nu. Perspektivet är i grunden rotat i den akademiska världen men har via kurser och seminarier har letat sig in i den vanliga professor i kulturgeografi, IBF vid Kulturgeografiska institutionen \nIrene.Molina@kultgeog.uu.se\n018-471 6517, 070-4057483 \n \n Akademiskt har jag framförallt läst och arbetat med postkolonial teori.
Allra kontakt

Avhandlingen vill placera sig i smärtpunkten och gör så med tankar kring den skrivande, litterära praktiken. Här möts feministisk och postkolonial teori ur det  av T Alatalo · 2011 · Citerat av 206 — I denna avhandling fokuseras läs- och skrivundervisning, som är ett grundläggande Parallellt med generella teorier om undervisning och lärande har vetenskaplig forskning under mångkulturella och postkoloniala rummet.

av L Sawari · 2013 — Studiens teoretiska perspektiv är den postkoloniala teorin, teorin om konstruktion av sociala problem samt begreppen kolonialism och eurocentrisk diffusion.
Advokatsamfundets
av RA Lundberg · Citerat av 9 — Ett femte angreppssätt är att utgå från postkolonial feministisk teori. Till exempel Erika Alm disputerade 2006 på en avhandling i idéhistoria, ”ett em- ballage för 

(ethics of care), feministisk postkolonial teori, och kritisk mångkulturalism. I avhandlingen kommer jag att argumentera att många teorier om mångkulturalism  postkolonial teoribildning fokuseras på hur identitet skapas genom språkliga Ambjörnsson (2003) har i sin avhandling om genus, klass och sexualitet. Edward Saids motstånd: om receptionen av postkolonial teori i Sverige Trots att Edward Said disputerade på en avhandling om Joseph Conrad och har skrivit  av RA Lundberg · Citerat av 9 — Ett femte angreppssätt är att utgå från postkolonial feministisk teori. Till exempel Erika Alm disputerade 2006 på en avhandling i idéhistoria, ”ett em- ballage för  Postkolonial teori bildas i bland annat geografi , historia , kulturstudier, Detta innebär att Saids avhandling om orientalism först antogs.


Webbprogrammerare flashback

Det inbegriper teoretiska perspektiv såsom psykoanalys, kritisk teori, feministisk estetik, postkolonial teori, fenomenologi och medieteori. Både utbildningen och forskningen är starkt förankrade i estetiska uttryck. Vi diskuterar exempel från konstens område, men även naturens och mediernas värld.

Professor i genusvetenskap 2008. Forskningsområden.