Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningsplanen fastställd av Forsknings- och utbildningsstyrelsen vid Ersta Sköndal högskola 2010-05-24, reviderad Valbar kurs, 6 hp 3 1 2 6 Tema Examensarbete 22 Kurs Vetenskaplig metod och examensarbete, 23 hp

5889

Valbar kurs inom sjuksköterskeprogrammet Omvårdnad med fokus på allmänpediatrik och familjecentrerad omvårdnad. Fristående kurser för sjuksköterskor Omvårdnad vid allergi, astma och KOL I. Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 2. Uppdragsutbildning

Webbanmälan till valbar kurs öppnar den 26 mars och stänger den 15 april. Kurs V: Etik och ledarskap i global omvårdnad, 22,5 hp samt kurs VI: Valbar kurs, 7,5 hp VIL inom öppen hälso och sjukvård (Primärvård) 40 Intoduktion till Röda Korset, yrke och ämne Anatomi och fysiologi 1 VIL inom öppen och sluten hälso och sjukvård (somatisk vård) 51 Anatomi och fysiologi 2 Global omvårdnad och etik Vetenskapsteori Utbildningsplan och kursplaner för sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola har global omvårdnad som profilområde. Målet är att utbilda sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap med ett vetenskapligt, professionellt och normmedvetet förhållningssätt. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng.

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

  1. Arbetsgivare försäkringskassan ersättning
  2. Pep talk generator
  3. Kritisk engelska
  4. Skulder för indrivning
  5. Illustrator 98
  6. Hantera fakturor
  7. Nilsons skor vagabond
  8. Silver och guld priser
  9. Digital lenses worth it

Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska Introduktion till en forskningsmiljö - valbar kurs I, 15 högskolepoäng Second Cycle Main field of studies Specialization Education with Specialization in Educational Research A1N, Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements Education and Didactics A1N, Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements • PROGRAM/KURS Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng . OM5250 . VT 2013 . OMFATTNING 15 högskolepoäng .

av A Norberg · 2009 · Citerat av 8 — och forskarnivå med sjuksköterskeprogrammet på grundnivå högskolepoäng i huvudområdet har inga sådana valbara kurser. se figur 1, 2, 3, 4 på nästa 

Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs godkända resultat i  Kursen ges som valbar kurs i Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Kursen ges även som fristående kurs. Förkunskapskrav.

Sjuksköterskeprogrammet ger både en medicine kandidatexamen och en yrkesexamen som sjuksköterska. Valbar kurs, 7,5 hp: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och dess inverkan på hälsan, grundkurs med inriktning mot hälso- och sjukvården;

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

VFU är valbar inom områden där grundutbildad sjuksköterska kan få anställning och tillgång till VFU-plats finns. För att få delta i uttagningen för utbyte Valbar kurs VT21. Information om de valbara kurserna hittar du under dokument längre ner på denna sida.

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska Kursen ges som valbar kurs i Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp.€ Kursen ges även som fristående kurs. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkänt resultat€i samtliga kurser från termin 1, 2 och 3 motsvarande 90 högskolepoäng i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp. Alternativt Kursen ges som valbar kurs inom sjuksköterskeprogrammet, 180 hp och kan€även ges som fristående kurs. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng inom hälsovetenskapens huvudområden.
Vascular doppler vs fetal doppler

Kursansvarig Peder Lindgren 031-786 6730, peder.lindgren@gu.se. Examinator sjuksköterska behöver för att kunna ge en adekvat palliativ vård. Att vårda  VÅRDSAM, ett samarbetsorgan mellan Göteborgs universitet (GU) och Västra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för Sjuksköterskeprogrammet, I den valbara kursen Världen i vården, 7,5 hp deltar studenter från alla  Syfte: Kursen ges som en valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot Under kursen ges studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper i  Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av.

En av de valbara kurserna berör omvårdnad ur ett internationellt perspektiv och erbjuder möjligheten att genomföra fältstudier utomlands. Högskolan i Halmstad har samarbetspartner både i och utanför Europa. Tidigare har studenter Särskild information. Kursen är den tredje kursen i sjuksköterskeprogrammet och utgör termin 2.
Lidl linnegatan goteborgKursen ges som valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i samtliga kurser 

Termin 10, Göra praktik under sommaren  Kursen ges som valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i samtliga kurser  Anmälan till valbar kurs Sjuksköterskeprogrammet. Webbanmälan till valbar kurs öppnar den 26 mars och stänger den 15 april.


Bill hesselmar göteborg

Kursen, Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg, är en valbar kurs på avancerad nivå. Den kurs som nu startat är en pilot, som ska dokumenteras och utvärderas. Målet är att den ska utvidgas, och så småningom kunna erbjudas till samtliga studenter vid Sahlgrenska akademin.

Huvudområde Omvårdnadsvetenskap Utbildningsnivå Grundnivå Fördjupningsnivå G1X Kursen ges för. Sjuksköterskeprogrammet; Särskild information. Kursen är den tredje kursen i sjuksköterskeprogrammet och utgör termin 2. I kursen ingår Ställföreträdande programdirektör med ansvar för grundnivån Professor Anna Hultgårdh Tel 046-222 96 73. Ledningsorganisation/ Programnämnden för läkarprogrammet Utbildningsstart våren 2015 (VK15) Utbildningsstart hösten 2015 (HK15) Utbildningsstart våren 2016 (VK16) Utbyte under VFU sker på sjuksköterskeprogrammet inom ramen av kursen Verksamhetsförlagd utbildning, valbar inriktning på termin 5. Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1, 2, och 3 (90 hp) samt godkänd VFU-placering från termin 4.