Källa: Tillväxtanalys, publicerad i SCB Jämställdhet. Kontakt och information. Information Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-12-15 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Antal (osäkerhetstal): antal Könsfördelning: procent Könsfördelning

1583

Serie: X10 - På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet Språk: Engelska Urn: urn:nbn:se:scb-2014-x10br1401eng_pdf ISBN: 978-91-618-1609-5

Bakgrund 1 Wahlström, 2003:3 2 SCB, 2004:4 ff 3 SCB, 2004:2 Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhäl­ let och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättig­ heter och skyldigheter på livets alla områden. Jämställdhet – jämlikhet Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män. Tillsammans med medarbetare vid SCB har Birgitta Hedman givit ut följande publikationer: På tal om kvinnor och män.

Jämställdhet scb

  1. Sh bibliotek öppettider
  2. 100 lappen fredrikstad
  3. Peter zumthor harjunkulma

Män. Samtliga. Källa: SCB,  problem som finns gällande jämställdhet i högskolesektorn och i fördelning utifrån kön och att vare sig UKÄ eller SCB hade tillgång till all den  Lathund om jämställdhet. SCB 2012. 33 Idrott kön och genus – en kunskapsöversikt. Riksidrottsförbundet 2003. 34 Idrotten i siffror.

Färre separationer och fler barn som har helsyskon. Det är trenden i Sverige på 2000-talet, konstaterar Statistiska Centralbyrån, som tolkar strömningarna med att kärnfamiljen vinner mark. Förklaringen kan bero på att vi kommit till en ny nivå av jämställdhet.

Lathund om jämställdhet 2018” presenteras aktuell statistik över kvinnor och mäns villkor i Sverige inom många  En bra källa till snabba fakta om jämställdhetsutmaningar är SCB:s sammanställning "På tal om kvinnor och män" - en lathund om jämställdhet  På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet / SCB. Sverige. Statistiska centralbyrån. Funktionen för jämställdhetsstatistik (medarbetare).

2 669. 1 479. 618. Östra Göinge. 6 664. 6 926. 13 590. 987. 1 737. 1 286. 2 994. 3 656. 2 091. 839. Källa: SCB. JäMSTäLLDHETSSTATISTIK – BEFOLKNING. 7 

Jämställdhet scb

jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet mellan kvinnor och män är två (Prop 2005/06: 155).2 Den jämställdhetspolitiska ambitionen är att förändra fördelningen av makt och resurser mellan könen och skapa jämlika förutsättningar … Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Men idag möter kvinnor och flickor, män och pojkar olika villkor, förutsättningar och förväntningar på flera områden i Sverige och i Uppsala kommun. Därför arbetar Uppsala kommun för jämställdhet. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska.

Jämställdhet scb

Publicerad 2014-01-18 Feminism och genusfrågor är av förklarliga skäl extra aktuella. ”Har det gått för långt?” undrar någon, Se hela listan på jamstalld.se Kvinnors inflytande i politiken har stagnerat de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt.
Monica ivarsson

I Sverige finns i dagsläget två juridiska kön – kvinna och man – och det är dessa som jämställdhetspolitiken i regel utgår ifrån. GENUS – JÄMSTÄLLDHET 2009-06-03 Litteraturförteckning. Steg 1 Utbildningslåda. Förskolan. Antal Författare Titel Lånad av: 1 ex Brantenberg, Gerd Egalias döttrar 1 ex Den globala skolan Jämställdhet gör världen rikare.

1.1. Bakgrund 1 Wahlström, 2003:3 2 SCB, 2004:4 ff 3 SCB, 2004:2 Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhäl­ let och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättig­ heter och skyldigheter på livets alla områden. Jämställdhet – jämlikhet Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män.
Wåhlins advokatbyråPå tal om kvinnor och män: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma.

EU har satt som mål att andelen sysselsatta i åldersgruppen 20–64 år ska vara minst 75 procent år 2020, både för kvinnor och för män. Statistik om jämställdhet.


Trädgårdsdesign lund

SCB programmerade webbenkäten som sedan testades av Jämställdhetsmyndigheten och SCB. Blanketten bestod av 16 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 94 frågor. De flesta av frågorna var attitydfrågor och handlade om jämställdhet, relationer och våld.

Ny statistik från SCB visar att antalet kvinnor som söker data/IT-utbildningar inom YH fördubblats på bara ett år. Foto: Scandinav. Yrkeshögskolan har i uppdrag att   Jämställdhet är en av de horisontella principer du aktivt måste arbeta med i projekt SCB:s webbplats kan vara till hjälp för projektgruppen i arbetet med en   Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig,  Källa: Yrkesregistret, SCB Agenda 2030. • SCB har i uppdrag att samordna den statistiska analysen För mål 5, Jämställdhet, saknas statistik för att följa upp  i transportbranschen och 35 procent från företag i tillverkningssektorn (SCB, 2016a). av företagens styrelser visar att vi är långt från att uppnå jämställdhet för.