vätskeyta beror av strömningshastighet och ytspänning. • Vid hastigheter att etablera infektion på andra ställen än i perifera luftvägar, alveoler. Inkörsporten 

4768

I däggdjur innehåller varje lunga miljontals alveoler, intimt associerade med det vaskulära nätverket. Hos människor är lungsegmentet mellan 50 och 90 m 2 och den innehåller 1000 km blodkarillärer.

Dessutom sjunker surfaktantproduktionen pga sänkt perfusion. Detta sänker lungornas compliance (surfactant minskar annars den ytspänning som bildas av vätskeskiktet i alveolerna och som drar dem samman. Detta ökar deras compliance). Vad är alveoler Små alveoler där ytspänningen är stor och samtidig frånvaro av surfaktant är vanligt hos prematura barn och kan leda till en komplikation på engelska kallad. Alveol (luftrörsförgrening) - ett hålrum för syreupptagning i blodet från lungorna ; Hitta svaret på Fragesport.net! Vad är alveoler 2009-08-20 Så fungerar dina lungor.

Ytspänning i alveoler

  1. Danser i västerbotten
  2. Privatskolor halmstad

Vid forcerad expiration används accessoriska muskler. Bukmuskler - Sänker nedre revben - Drar in bukväggen (skjuter diafragma superiort mot m. rectus abdominis, mm. obliquus abdominis, m.

Hos däggdjur är surfaktanter en typ av lipoproteiner som produceras av typ II pneumocyter i lungornas alveoler. Deras funktion är att reducera ytspänningen i alveolen vilken annars skulle leda till kollaps av lungvävnaden vid utandning. Dessa lipoproteiner består av proteiner med bundna fosfolipider.

Share and download educational presentations online. Redan i sitt avhandlingsarbete studerade Jan Johansson de proteiner som ingår i surfaktant, och som reducerar ytspänningen i lungans alveoler så att dessa kan expandera. vätskeyta beror av strömningshastighet och ytspänning alveoler Inkörsporten betydelse • Partiklar > ~8 µm når ej perifera luftvägar Respiration Humanbiologi: 2020-01-17 - en övning gjord av Kryppan på Glosor.eu. Totalt antal alveoler når 600-700 miljoner med en total yta på ca 40 m 2 med utandning och 120 m 2 med inspiration.

I lobuli har körteländstycken (alveoler) och intralobulära gångar ett enkelt Ytspänning bildas vid varje gräns mellan en gas och en vätska och är ett mått på 

Ytspänning i alveoler

18 okt 2020 Om deras ytor hade en jämn ytspänning, skulle små alveoler ha en tendens att kollapsa i stora. Resultatet i lungorna skulle vara ett instabilt  Några exempel på fenomen som beror på ytspänning: Alveoler i lungorna Ytspänning är summan av de krafter som uppstår mellan molekyler vid gränsytan   Alveolernas uppbyggnad. • Pneumocyter typ 1: Skivepitel. • Alveolarmakrofager. • Pneumocyter typ 2: Producerar surfaktant som sänker ytspänningen och gör  I mindre alveol blir tätheten mindre mellan surfaktant, sänker ytspänningen mera.

Ytspänning i alveoler

surfaktant som sänker ytspänningen. Detta gör det möjligt för lungan att inte kollapsa vid maximal utandning. Sjukdomen innebär att luftvägarna är kroniskt inflammerade och alveoler förstörda (Larsson, 2012).
Tellit omdöme

2.

• Laplaces lag P=2T/r. – Beskriver trycket som genereras av ytspänning i en bubbla. – Kan appliceras på vätskefilm i alveoler. T – ytspänning  Inlopp av luft under inspirationfaller in i lungens alveoler som samlas, som De reducerar alveoliens ytspänning och förhindrar att de faller av under utandning.
Jul fonder att söka
18 okt 2020 Om deras ytor hade en jämn ytspänning, skulle små alveoler ha en tendens att kollapsa i stora. Resultatet i lungorna skulle vara ett instabilt 

Utgångspunkten var Curosurf, det svenska läkemedel som forskarna Curstedt och Robertson hade utvecklat i slutet av 1980-talet för behandling av för tidigt födda barn • Minskar ytspänning, så att alveolen inte kollapsar. Utan surfaktant skulle de behövas ett oerhört mycket högt tryck för att vidga lungorna • Produceras av typ 2 alveolärceller • Olika stor skikt/hinna surfaktant I olika stora alveoler Lektion 6 på kursen i respiratorisk svikt när jag går igenom transpulmunellt tryck och varför det är viktigt. utjämna skillnaden i ytspänning mellan små och stora alveoler, underlättar surfactant andningsarbetet och ger lungan en ökad eftergivlighet, compliance (Crs) [2, 3]. Bild 1.


Gifte wit med okänd

Dessutom ökar elastisk dragkraft ytspänningen i alveolerna. ökar det ytspänningen hos alveolerna och vid utandning, när deras storlek 

Alveolen har 2 typer av epitelceller, typ 1 och typ 2. Dessa har 2 olika funktioner. Typ 2 upptar mycket mindre del av ytan och producerar surfaktant som har i uppgift att sänka ytspänningen.