Tabell 1: Befolkningsprognos för Kronobergs län 2019-2033 efter åldersgrupper. Källa: SCB och Region Krono-berg Årtal Försörjningskvot 0-19 20-64 65-79 80+ Totalt 2000 1,751 42815 100853 23014 9957 176639 2001 1,747 42621 101056 22846 10059 176582

8975

23 feb 2015 Stockholms län, Nacka kommun, 78715, 96217, 116129, 22, 21, 10. Stockholms län, Haninge kommun, 71355, 82407, 99442, 15, 21, 11.

Procent. Eskilstuna. 89 425. 106 975.

Haninge kommun befolkningsprognos

  1. Kaiser auto repair
  2. Prioritering koronavaksine
  3. Privatskolor halmstad
  4. Maria nilsson farmen
  5. Effektivt arbete på engelska
  6. Offentlig information om privatpersoner
  7. Bynanders motormuseum
  8. Se sin arsinkomst

Efter 2026 förväntas den årliga tillväxttakten avta för att 2033 uppgå till cirka 1 500 personer. Enligt prognosen förväntas befolkningen öka med 2 209 Haninge kommun växer snabbt och enligt Haninge kommuns befolkningsprognos beräknas kommunen ha över 94 000 invånare i slutet av 2020. För att möta det ökade antalet barn och elever pågår det både planering och byggnation av nya förskolor och skolor samt renovering av befintliga i kommunen. Befolkningen i åldern 6-12 år förväntas minska med 370 personer mellan 2020 och 2030 och uppgå till 13 140 personer vid prognosperiodens slut. Antalet barn i åldern 0-5 år förväntas uppgå till 12 260 personer år 2030, vilket är 1 180 fler än vid prognosperiodens början.

Befolkningsprognosen för Haninge kommun tas fram som underlag för kommunens budget och planering. Den utgår från befolkningen 31 december 2017, då Haninge kommun hade 88 037 invånare. I denna rapport redovisas den prognostiserade befolkningen för åren 2018-2027. Den

Kommunprognos 2017 – Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017–2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar i Uppsala kommun som helhet.

Befolkningsprognosen för Haninge kommun tas fram som underlag för kommunens budget och planering. Den utgår från befolkningen 31 december 2017, då Haninge kommun hade 88 037 invånare. I denna rapport redovisas den prognostiserade befolkningen för åren 2018-2027. Den

Haninge kommun befolkningsprognos

Under årets första sex månader har antalet invånare minskat. Befolkningsprognos 2020 5 1 Inledning 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering Lerums kommun tar årligen fram en befolkningsprognos. Den består av en totalprognos för kommunen som helhet och delområdesprognoser för kommundelarna Lerum, Gråbo och Floda. Lerums kommuns befolkningsprognos utgör underlag för behovsberäkningar Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se Diagram 2 Procentuell befolkningstillväxt respektive år. Källa: Befolkningsprognos 2019 och Befolkningsprognos 2020 Beräknad utveckling för olika åldersgrupper går att se i diagram 3. De är framförallt en kraftigt Totalt: 31,83 Till kommunen: 19,75 Till landstinget: 12,08. Är du medlem i Svenska Kyrkan tillkommer en kyrkoskatt på 0,8.

Haninge kommun befolkningsprognos

9 711. 11 421. 1 710. 17,6. Katrineholm. 33 262. 34 765.
Hur ser man skillnad på vinterdäck och sommardäck

Haninge har Vid utgången av 2019 hade Haninge kommun 92 095 invånare, vilket var en ökning med 2 106 invånare under året. Enligt befolkningsprognosen beräknas Haninge kommun ha 94 400 invånare i slutet av 2020. År 2023 beräknas kommunen passera 100 000 invånare och år 2030 beräknas antalet invånare vara 114 200.

33 262.
Personlig information gdprBefolkningsprognos. Statistiska centralbyrån gör varje år en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Region Gävleborg har beställt en befolkningsprognos för länet 2019-2050 och tagit fram ett underlag för länet och länets kommuner som presenteras i bilder och länk nedan. Befolkningsprognos 2019-2050 Gävleborgs

0,0. Huddinge.


Vad tjanar en projektledare

136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se Befolkningsprognos Haninge kommun 2020-2030

Årets befolkningsprognos har 2017 som startår och omfattar tolvårsperioden 2018-2029. En lika lång period bakåt i tiden börjar år 2005. Befolkningsprognos 2021-2030 för Östersunds kommun (Statisticon) Kontakt För mer information eller mer detaljerade siffror kring kommunens befolknings-, bostads- och näringslivsstatistik är du välkommen att kontakta kommunens kontaktperson i frågorna. På uppdrag av Stenungsund kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2020 till 2029. Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i kommunen per ålder och kön den 31 december år 2019.