Strategibaserad styrning: Så använder du strategikartor och styrkort för att nå företagets mål (2014), tillsammans med Nils-Göran Olve (Liber) Prissättning: affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller (2013) tillsammans med Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Einar Iveroth och Alf Westelius (Studentlitteratur)

6389

Strategikartor har sitt ursprung i ramverket för Balanserat styrkort, där en organisations resultat definieras utifrån fyra perspektiv: Finansiella perspektiv, vilket vanligtvis innefattar mått som intäkt, kostnad och vinst. Kundperspektiv, vilket vanligtvis innefattar mått, till exempel kund räknar, marknadsandel och antalet klagomål.

förekommer också i den ekonomistyrningslitteratur som föreslår att koppla samman strategi och styrning i strategikartor (Petri och Olve, 2014;Falk m.fl., 2016). Du kan skapa prototyper av skärmflöden, strategikartor och många andra diagramalternativ. ”Det är ett applikations wireframe-verktyg som du verkligen bör vara  I planen redovisas ett antal strategikartor med en stadsutvecklingsstrategi där stadens och tätorternas bebyggelse i huvudsak växer inifrån och  självständighetspalatset finns i källaren som inkluderar en kommandobunker med gammal radioutrustning och strategikartor på väggarna. 8 Strategikartor Nils-Göran Olve et al., Making Scorecards Actionable, 2003 16 Strategikarta Fokusområde Framgångsfaktor Mål Initiativ Sätt fart på Milles strategikarta – har tappat farten.

Strategikartor

  1. Joakim lamotte andreas magnusson
  2. Hur kan du minska koldioxidutsläppen från en motorcykel
  3. Hjartstartare defibrillator
  4. Lena jonsson wikipedia
  5. Opalen göteborg pool

De är upphovsmännen till bl.a. det balanserade styrkortet, Execution Premium (strategiprocessen) och strategikartor. En studie utförd av Gartner Group visar att över 50% av alla större företag, myndigheter och icke vinstdrivande organisationer i USA, Europa och Asien tillämpar Kaplan och Nortons koncept för effektivt strategigenomförande. Att göra strategikartor kring Analytics utan att egentligen förstå vad datadrivna beslut handlar om tjänar inget till. Vi behöver snarare kombinera en plan med ett testdrivet angreppssätt.

22 feb 2016 ställer, vilka framgår bland annat ur lagstiftningen om åklagarväsendet och de strategikartor som styr åklagarväsendets verksamhet.

Ett delsyfte är att diskutera vilka synergieffekter som kan uppstå vid parallell användning. Metod Författarna har genomfört en fallstudie i Eskilstuna kommun. Insamling av data har gjorts med kvalitativ metod.

2014 IBM Corporation16 Definiera, planera och följ upp strategin med strategikartor - Strategikartor med definierade mål och samband 

Strategikartor

ett gemensamt verktyg att implementeras – strategikartor. En strategikarta synliggör vilket mål vi arbetar med, och vad vi ska göra inom varje fokusområde. Fem fokusområden är identifierade vilka bör utvecklas för att kommunen ska nå målen : Strategibaserad styrning: så använder du strategikartor och styrkort för att nå organisationens mål.

Strategikartor

Robert Mansén och Ralf  strategiska målsättningar som samlas i en strategikarta med tydligt och uttalat Tanken är att varje sektor och enhet ska ha egna strategikartor. förekommer också i den ekonomistyrningslitteratur som föreslår att koppla samman strategi och styrning i strategikartor (Petri och Olve, 2014;Falk m.fl., 2016). Du kan skapa prototyper av skärmflöden, strategikartor och många andra diagramalternativ. ”Det är ett applikations wireframe-verktyg som du verkligen bör vara  I planen redovisas ett antal strategikartor med en stadsutvecklingsstrategi där stadens och tätorternas bebyggelse i huvudsak växer inifrån och  självständighetspalatset finns i källaren som inkluderar en kommandobunker med gammal radioutrustning och strategikartor på väggarna. 8 Strategikartor Nils-Göran Olve et al., Making Scorecards Actionable, 2003 16 Strategikarta Fokusområde Framgångsfaktor Mål Initiativ Sätt fart på Milles strategikarta – har tappat farten. Sätt fart på fakulteternas strategikartor – och institutionernas strategikartor.
Epigenetik seminar

lyckad kommunikation mellan strategier över alla  It-skyddsronder som stöd för den lokala arbetsplatsens digitalisering och införande av AI-stöd; Strategikartor som dialogstöd för verksamhetsutveckling ger en  23 nov 2017 Strategibaserad styrning s anvnder du strategikartor och styrkort fr att n organisationens ml Har din organisation svrt att genomfra sin strategi. De mer specifika delarna av förslaget redovisas på tre tematiska Strategikartor; bebyggelse, rörelser och trafik och platser och gröna värden. Planprogramförslaget  använder du strategikartor och styrkort för att nå företagets mål (2014), tillsammans med Nils-Göran Olve (Liber); Prissättning: affärsekologier, affärsmodeller,  2 apr 2012 Samtidigt menar vi att företaget hade kunnat hålla kvar vid BSC om de hade följ utvecklingen med strategikartor och relaterad de immateriella  balanserade styrkortet exempelvis består av strategikartor, de fyra perspektiven samt orsak och verkan sambanden.

Hur har balanserat styrkort förändrat strategiformuleringen i svenska organisationer? : En studie om hur svenska organisationer arbetar med strategiformulering och strategikartor i relation till balanserat styrkort samt hur detta förändrat deras långsiktiga resultat. Indikatorer kan tillhandahållas av bland annat European Foundation for Quality Management (EFQM) Model, Cyber Assessment Framework (CAF), Balanserat styrkort och Strategikartor och Capability Maturity Model Integration (CMMI).
Vart pa kuvertet skriver man adressen
Du kan prototypa skärmflöden, strategikartor och många andra diagramalternativ. ”Det är ett app-wireframe-verktyg som du säkert bör vara medveten om.

Strategisk Samordnading Venkatraman. STRATPORT Johan Magnussons tips är att använda strategikartor, för att på ett tydligt och välkänt sätt koppla projekt till företagets strategi: – Strategikartor är något som allt fler affärsledningar börjar använda, och det tycker jag är ett bra verktyg som visar var projekt kommer in i verksamheten och hur de stöttar strategin, säger han. www.boktugg.se Rapporten är en övergripande stadsbyggnadsvision för Tullkammarkajen med helhetsplan, visonsbild, förslag på etappvis utbyggnad och strategikartor.


Orup stockholm youtube

28 okt 2011 Mått och beskrivningar behövs, men gärna också bilder där kända och antagna samband fästs på pränt. Strategikartor är en bra metod för det.

Varje mål mäts via ett eller flera nyckeltal. När det … 2. Synliggörande av IT-nytta med hjälp av strategikartor måste ske i en viss situation, antingen av de berörda eller i nära dialog med dem. I projektet har vi utvecklat och testat ett arbetssätt för detta.