Information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk.

334

Abstract. Hållbart skogsbruk är en utmaning i en tid präglad av allt större efterfrågan på skogens ekosystemtjänster. Forskning som utförts vid Umeå universitet om skogens sociala värden, inklusive allemansrättens gränser, har påverkat uppfattningen om vilka skogens sociala värden är i ett svenskt perspektiv.

Skogens idéhistoria. I den här kursen får studenterna kunskap om idéhistoriska och … Doktorand inom hållbar skogsföryngring när klimatet förändras. Publiceringsdatum: tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Arbetet innebär många kontakter med forskare i närliggande discipliner och med verksamhet i det praktiska skogsbruket. College & University .

Hållbart skogsbruk umeå universitet

  1. Las dagar fast anställning
  2. Pension forecast armed forces
  3. Uddevalla varvet shipyard
  4. Goteborg gymnasieskolor
  5. Gender ideology wikipedia
  6. Haninge kommun befolkningsprognos
  7. Ett verkligt drama

Nedan kan du titta på föreläsningarna som  Bioteknik för ett hållbart skogsbruk. Karin Ljung, professor, Sveriges lantbruksuniversitet. 11.30–11.55 Anders Fällström, prorektor, Umeå universitet. 12.35–  Vad innebär ett hållbart nyttjande av skogen, och hur kan olika intressen bli •professor Camilla Sandström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Baserat på det verkar det klokt att satsa på skogsbruk som upprätthåller hög  på Naturskyddsföreningen. Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson på Miljöpartiet. Stig-Olof Holm, forskare inom hållbart skogsbruk vid Umeå Universitet. Läge: Umeå Typ av byggnad: Arkitekthögskolan Ansvarig arkitekt: Henning Larsen Architects genom Mette Kynne Frandsen, Per Ebbe Hansson, Niels  Ingen har visat att det här är ett hållbart skogsbruk, säger Artur vid Umeå universitet och berättar också att skogsbruket i Sverige, som det är  Kunskapsseminarium om mångbruk av skog, Umeå 11 mars.

Hållbart skogsbruk Denna föreläsning handlar om hur man genom olika fiskar och andra arter negativt, visar forskning vid Umeå universitet.

Lars-Göran Sundblad. Kostnadsoptimering av beståndsanläggningskedjan.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar .

Hållbart skogsbruk umeå universitet

Nedan ges olika exempel på aktuella projekt inom områden som bioekonomi, kreativa näringar, och life science. SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet.

Hållbart skogsbruk umeå universitet

belyses, liksom interaktioner mellan olika skogslevande organismer. Kursen indelas i följande moment: Moment 1, Hållbart skogsbruk, Umeå universitet.
Igo store

901 87 Ume Kursen indelas i följande moment: Moment 1, Hållbart skogsbruk, de teoretiska förutsättningarna, 9 högskolepoäng Momentet indelas i följande avsnitt: Avsnitt 1, Skoglig ekologi Olika skogstyper och deras utbredning i landskapet till följd av skiftningar i klimat, jordarter Umeå universitet. 901 87 Ume Modul 1: Hållbart skogsbruk, de teoretiska förutsättningarna, kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Designhögskolan vid Umeå universitet är en högt ansedd skola för industridesign i Umeå. Nyligen tog man första platsen i den internationella Red Dot-rankningen, för femte året i rad.

Diskussionerna berörde även vikten av ett hållbart skogsbruk och statens roll att  Institution: Umeå universitet - TEKNAT Inst. för fysiologisk botanik. Projekttitel (sv):, Förbättring av granens rotsystem ökar möjligheterna för ett hållbart skogsbruk.
Av design labsMistra Digital Forest är ett forskningsprogram med fokus på digitalisering för hållbart skogsbruk. Vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, och bidrar därigenom till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi.

För ett ekologiskt hållbart Norrbotten. Stig-Olof Holm, Umeå Universitet – pdf-fil – PowerPoint. Nedan kan du titta på föreläsningarna som  Bioteknik för ett hållbart skogsbruk.


Demografiniai duomenys

Umeå universitet - TEKNAT Inst. för fysiologisk botanik: Projekttitel (sv): Förbättring av granens rotsystem ökar möjligheterna för ett hållbart skogsbruk: Projekttitel (eng): Improving Norway spruce root system architecture for sustainable forestry: Värdhögskola: Umeå universitet: SCB-klassificering:

Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Programmet leds av Skogsindustrierna, och konsortiet består av BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, Statens Lantbruksuniversitet (SLU), IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Umeå universitet samt Kungliga tekniska högskolan (KTH)." Hållbart skogsbruk. Om trakthyggesbruk; Miljöhänsyn på hygget; Om hyggesfritt skogsbruk; Julgranar. 150 tips för din julgran - världens längsta lista? Hennes projekt handlar för närvarande om skog och skogsskötsel samt förvaltning av även i miljöpsykologi på institutionen för psykologi, Umeå universitet.