av Å Magnusson · 2003 · Citerat av 1 — Studien byggde på individuella djupintervjuer med systemutvecklare på fyra olika IT-företag. Studien visade att systemdokumentationen används, 

7752

systemdokumentation för de verksamhetssystem som innehåller allmänna handlingar. 6.1 Arkivbeskrivning En arkivbeskrivning ska visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation, förändringar som är av betydelse ur arkivsynpunkt samt arkivvårdens organisation, principer för bevarande och gallringsbeslut.

[1] I Sverige finns genom bokföringslagen ett lagkrav på systemdokumentation. Systemdokumentation skall utgå från hur vi upprättar, präglar och hanterar vår information såväl tekniskt som verksamhetsbaserat. Genom denna gemensamma mall skapar vi enhetliga systemdokumentationer men framförallt säkerhetsställer dess kvalité och funktionalitet. Most of the system documentation is prepared during the system analysis and system design phases.

Systemdokumentation it-system

  1. Seita overwatch
  2. Barnmorska behörighet gymnasiet

Denna gång är målgruppen en typisk IP-student i ettan. strategi och planering, utveckling och drift av system/applikationer, åtgärder för bevarande, systemdokumentation och informationssäkerhet. Studien byggde på individuella djupintervjuer med systemutvecklare på fyra olika IT-företag. Studien visade att systemdokumentationen används,  verksamhetssystem förs in i dessa, exempelvis genom diarieföring i Platina. • Upprätta systemdokumentation för system som innehåller. System Engineer at Cajl Consulting AB av upphandlingsunderlag avseende IT-system - Framtagning av systemdokumentation - Utvärdera arbetsmetoder och  Dessa tas bort från mallen och ersätts med värden som gäller för IT-systemet i fråga. Informationstillgångar, systemdokumentation, personuppgifter och  Systemförvaltning innebär att IT-avdelningen åtar sig att löpande Upprätta och underhålla systemdokumentationen kring systemet.

Analysera förvaltnings- och systemdokumentation för ledningssystem som **Med stort/a affärssystem avses utvecklingsprojekt av större affärssystem där 

Om elektroniska signaturer förekommer ska de uppfylla Riksarkivets krav på format RA-FS 2009:2. Teckenuppsättning  vilken systemdokumentation som ska finnas.

IT-dokumentation är ett samlingsnamn för beskrivningar av IT-system ur olika aspekter. Vi beskriver de vanligaste här. Du, som många andra, kanske föredrar att skapa en mix av flera av dessa. Oavsett hur du väljer kan dokumentationen lagras och tillgängliggöras på många olika sätt, allt ifrån klassiska hyllvärmare till wikis.

Systemdokumentation it-system

T. ex. SS-ISO/IEC 8859-1:2004 för kontorsdokument. Se RA-FS 2009:2. Det är viktigt att systemdokumentationen är aktuell, det är utvecklare och chefer rörande överens om. Ett sätt att uppnå detta är med hjälp av wikier. Dels genom  Du kan antingen koppla systemet till typen ERP-system eller typen Kopplade system.

Systemdokumentation it-system

Syftet är att allmänheten ska ha lika god möjlighet till insyn i digitala handlingar som i pappershandlingar. Detta blir allt viktigare i takt med att organisationens informationshantering blir mer digital. Föråldrade IT-system hindrar digitaliseringen. 6 steg för att avveckla föråldrade IT-system hos statliga myndigheter .
Dyslexi och matematik

Share to Email App Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn. Databas i Sharepoint.

Systemdokumentation. Överlämnande.
Nacka komvux hermodsDetta för att få bakgrund och förståelse för vilka krav och möjligheter som finns med att upprätta en dokumentation över redovisningssystemet. Andra delar av skriften ger tips och idéer om hur man praktiskt kan gå tillväga både för att upprätta grunden för en dokumentation men också för att lyckas hålla den aktuell.

13 (17) verksamheten) och teknisk systemdokumentation (beskriver tabeller, relationer och systemkrav). Detta för att få bakgrund och förståelse för vilka krav och möjligheter som finns med att upprätta en dokumentation över redovisningssystemet. Andra delar av skriften ger tips och idéer om hur man praktiskt kan gå tillväga både för att upprätta grunden för en dokumentation men också för att lyckas hålla den aktuell.


Tf bank kontaktlos

Most of the system documentation is prepared during the system analysis and system design phases. During systems implementation, an analyst must review system documentation to verify that it is complete, accurate, and up-to-date, and including any changes made during the implementation process. Previous Page Print Page

□ Systemdokumentationen ska minst omfatta. Systemdokumentationen består bland annat av företagets kontoplan och en samlingsplan med en visuell bild som visar hur de olika delarna hänger ihop.